Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Læs herunder, hvordan Elis Danmark A/S (”Elis”) behandler personoplysninger.

Elis er en ledende europæisk virksomhed inden for tekstil-, hygiejne- og skadedyrsbekæmpelse. Som led i Elis’ arbejde kan Elis behandle personoplysninger om f.eks. kunder, leverandører eller borgere, hvis kommune har en aftale med Elis.

Elis indsamler og behandler kun personoplysninger til formål der er forbundet med at drive Elis’ forretning, herunder:
- At sende kommunikation og/eller markedsføringsmateriale til eksisterende eller potentielle kunder, herunder at besvare henvendelser vedrørende Elis’ tjenester og produkter
- At levere aftalte ydelser og/eller produkter
- At øge sikkerheden på Elis-lokationer ved TV-overvågning
- Øvrige administrative eller kommercielle formål, f.eks. sikre kvaliteten af Elis ydelser og efterlevelse af retlige forpligtelser.

Denne privatlivspolitik har til formål at oplyse om hvordan Elis lever op til databeskyttelsesforpligtelserne.

 • Databehandlingsprincipper

  1. Elis behandler personoplysninger på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde.

  Elis sikrer, at alt behandling både er lovligt efter databeskyttelsesretten, men også efter anden lovgivning der måtte være relevant, f.eks. arbejdsretten eller markedsføringsretten. Samtidig tilstræber Elis at have den størst mulige gennemsigtighed, når det kommer til at oplyse tilstrækkeligt om hvad, hvornår, hvordan og hvorfor Elis behandler personoplysninger.

  Hjemmelsgrundlag: Når Elis behandler personoplysninger, er det fordi:

  • det er nødvendigt for at indgå eller opfylde en kontrakt med den registrerede
  • den registrerede har givet samtykke til behandlingen, eller
  • Elis af anden årsag har en legitim interesse i behandlingen. 

  Når en behandling har hjemmel i en legitim interesse, har Elis dokumenteret afvejningen mellem hensynet til den registrerede og Elis’ interesse i behandlingen.

  2. Formålet med Elis’ behandling af personoplysninger, er altid formidlet udtrykkeligt og med et sagligt formål

  Elis behandler kun personoplysninger til formål der ligger inden for Elis’ forretningsområde og foretager ikke behandlinger, der er uforenelige med de formål personoplysningerne er indsamlet til. 

  3. Elis indsamler kun de nødvendige personoplysninger

  Elis behandler kun de personoplysninger der er nødvendige for at opfylde formålet med behandlingen.

  4. Elis bestræber sig på at sikre, at personoplysninger altid er korrekte og ajourførte

  5. Elis opbevarer kun personoplysninger så længe de er relevante

  Elis opbevarer kun oplysninger så længe de er relevante. Elis har gennemført adskillige automatiseret sletterutiner for at sikre, at oplysninger ikke gemmes længere end hvad der er aftalt, eller hvad loven tillader. 

  6. Elis opbevarer og behandler altid personoplysninger sikkert

  Elis har gennemført en lang række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte alle de personoplysninger der behandles, mod uautoriseret eller ulovlig behandling, hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse. Sikkerhedsforanstaltningerne bliver revideret én gang årligt af et eksternt revisionsfirma.

 • Typer af personoplysninger

  Elis behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige. Det derfor oftest oplysninger, som:

  • Navne
  • Roller/arbejdstitler
  • E-mailadresser og telefonnumre
  • Adresser
  • Og eventuelle relevante faktureringsoplysninger, (for borgere kan dette være CPR-nummeret)
  • Optagelser fra TV-overvågning på en Elis-lokation
 • Beskyttelse af personoplysninger

  Elis har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der tilsammen skaber sikkerhedsniveau, der afspejler de risici, der er forbundet med Elis’ behandlingsaktiviteter.
  Som eksempler herpå kan nævnes:

  • En række politikker, processer og kontroller der sikrer, at alle Elis medarbejdere er i stand til at overholde databeskyttelsesretten, såvel som de relevante aftaler og interne retningslinjer
  • Disse politiker- og processer bliver løbende tilpasset på baggrund af en årlig risikovurdering og revisionserklæring. 
  • Ved sikkerhedsbrud er der en beredskabsplan der sikrer rettidig underretning af alle relevante personer og myndigheder.
  • Tekniske foranstaltninger, som brug af firewalls, anti-virus, krypterings- og anonymiseringsteknologier.

  Sikkerhedsforanstaltningerne bliver revideret én gang årligt af et eksternt revisionsfirma ved en ISAE 3000 erklæring.

 • Rettigheder

  Alle registrerede, har en række rettigheder, herunder retten til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse, dataportabilitet, klage og at retten til at trække samtykke tilbage. Flere oplysninger om de enkelte rettigheder, kan findes her
  Det er den dataansvarliges ansvar at efterkomme registreredes anmodninger. Behandler Elis oplysninger på vegne af en organisation, der har en aftale med Elis, f.eks. en arbejdsgivers eller en kommunes vaskeordning, er det den pågældende organisation der bør rettes henvendelse til. 

 • Kontakt og klagevejledning

  Indsigelser eller klager over Elis’ behandling af personoplysninger, bør straks indberettes til Elis på nedenstående kontaktoplysninger:

  Elis Danmark A/S
  CVR: 27339506
  Tobaksvejen 22, 2860 Søborg
  Mail: DK-Info@elis.com
  Tlf: 3953 8700
  En henvendelse til Elis, forhindrer ikke en registeret i også at klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes her

Kontakt

Ønsker du mere information?

Kontakt

Vi bestræber os på at svare tilbage indenfor 48 timer alle hverdage.

*Obligatoriske felter

Ved at trykke på Send, accepterer jeg, at Elis anvender de angivne personoplysninger til at håndtere og besvare min forespørgsel. Dette sker i overensstemmelser med privatlivspolitikken, som jeg finder i footeren.

Måtteservice

*Obligatoriske felter

Uopfordret ansøgning

*Obligatoriske felter

Din ønskede afdeling

Miljøservice

*Obligatoriske felter

Phoenix

*Obligatoriske felter

re:Tech

*Obligatoriske felter

Hygiejne-reklamationer

*Obligatoriske felter

Fejlbehæftet produkt er sendt til fejlsøgning (hvis muligt sendes eksempel på både dispenser og forbrugsvare til dk-pm.support@elis.com)
Der kan uploades et ubegrænset antal filer til dette felt.
256 MB grænse.
Tilladte typer: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.