Fødevarepolitik

Vores politik for behandling af beklædning til fødevareindustrien

For at kunne tilbyde beklædningsløsninger til vores kunder med høje krav til fødevaresikkerhed, er Elis certificeret efter ISO 22000 (HACCP) på vaskerier, som servicerer disse kunder.

Formålet med denne certificering er at kunne dokumentere, at vi sikrer et højt beskyttelsesniveau, som sætter vores kunder i stand til at beskytte og sikre deres produkter uden risiko for kontaminering fra Elis beklædning.

I vores HACCP kontrollerede område i Århus, Svendborg og Løgumgårde, samt alle produktionslinjer i Holbæk er der skærpet fokus på overvågning af processen. Dette skal sikre det højst mulige beskyttelsesniveau af personalebeklædning til fødevareindustrien.

Vi ønsker løbende at forbedre og udvikle HACCP systemet. Det gør vi gennem uddannelse og motivation af vores medarbejdere til aktivt at tage del i og ansvar for arbejdet med HACCP.

Vi samarbejder med kunder og leverandører for at udvikle og forbedre systemet, således at det sikrer den højeste kvalitet for kunden, ud fra den tilsigtede anvendelse af Elis produkter.

I vores kvalitetsstyringssystem har vi etableret dokumentation i form af arbejdsmiljømæssige forretningsgange og instruktioner, som overholder ISO 22000, og som dermed sikrer en løbende opfølgning på politikker og mål.