CSR

Milepæl: Vores CO2-udledningsmål er nu godkendt af Science Based Targets

Vi har i dag afsløret vores klimakøreplan og relaterede 2030-mål, der er godkendt af Science Based Targets-initiativet.

Disse mål er i fuld overensstemmelse med målene i Paris-aftalen om klimaændringer fra 2015 om at bidrage til at begrænse den globale opvarmning til under 1,5 °C.

Vores ambition er at nå følgende mål inden 2030: 

  • Scope 1 og 2: Reducere absolutte CO2 emissioner med 47,5 % inden 2030 (basisår 2019) 
  • Scope 3: Reducere absolutte CO2emissioner med 28 % inden 2030 (basisår 2019). 

Se vores klimakøreplan i videoen nedenfor