CSR

Overskudsvarme sendes fra vores industrivaskeri til beboere i Kjellerup

I vores vaskeri i Kjellerup bliver overskudsvarmen ikke ledt ud til gråspurvene, men derimod spredt til lokalområdet via fjernvarmen. Dét er både en fordel for miljøet og vaskeriets økonomi.

Overskudsvarme

Fra vores vaskeri i Kjellerup bliver overskudsvarmen ikke ledt ud til gråspurvene, men derimod spredt til lokalområdet via fjernvarmen

Hele 77 % af toplederne svarer i en ny undersøgelse*, at de regner med at øge ESG-budgettet inden for de næste 2 år. Og i mange virksomheder har bl.a. miljøindsatsen været i gang så længe, at den nu giver et værdifuldt afkast i form af lavere forbrug og økonomiske besparelser. I vores industrivaskeri i Kjellerup er der en stor kedel med vand, som kan producere op til 8.000 kg damp i timen, der bl.a. bruges som energi til vaskeriets maskiner – f.eks. vaske- og rullemaskiner og ventilation. En del af maskinerne afgiver kondensat, som indfanges og bliver brugt til vaskeriets eget varmeanlæg – mens den overskydende varme sælges videre til Kjellerup Fjernvarme, så nærområdet kan få gavn af den mere miljøvenlige varmekilde. I 2023 solgte vi 68 Megawatt videre, hvilket svarer til det årlige strømforbrug for ca. 15 husstande for familier på 4 personer. Dét er der ifølge Kim Zielke, der er Teknisk Chef i Kjellerup-vaskeriet, flere fordele ved:

”Vi har udviklet en løsning, så al overskudsvarmen kan bruges direkte i fjernvarmeanlægget. Miljømæssigt har det den fordel, at intet varme sendes ud til gråspurvene og spildes – og da fjernvarme er mere miljøvenligt end gas, har løsningen også bidraget til et lavere CO2-aftryk lokalt. Derudover har det for vores vaskeri været en økonomisk fordel – for siden opstarten af løsningen i 2012 har vi opnået en besparelse på omkring 600.000 kr. ved at sælge vores overskudsvarme videre til fjernvarmeanlægget.”

Med en ny CO2-beregner kan Elis’ kunder se CO2-tal for deres vasketøj og måtter – læs mere her

Forpligtet til klimaagendaen

Løsningen kører hele året rundt, og særligt i sommerhalvåret bliver en stor del af vaskeriets overskudsvarme sendt ud i fjernvarmeanlægget. Som vores CSR-chef Christina Saxkjær fortæller, har den slags grønne initiativer stor betydning for virksomheden:

”I Elis-koncernen har vi forpligtet os til klimaagendaen ved at tilslutte os Science Based Targets initiative (SBTi) og stræbe efter at nedbringe CO2-udledningen i tråd med Paris-aftalen. Og i vores danske, svanemærkede vaskerier har vi i årevis haft et målrettet fokus på bl.a. at genindvinde, recirkulere og nedbringe forbruget af energi samt reducere CO2-udledningen fra vores egen produktion. Derfor sætter vi stor pris på lokale initiativer som disse, der kan fremme ansvarlig brug af energi.”                                                                                                                                                                                                              

Elis’ CO2-udledningsmål er nu godkendt af Science Based Targets initiative – læs mere her

* Kilde: Undersøgelse gennemført af Bloomberg Intelligence