CSR

Ny analyse: 64,9 % mindre CO2e-udledning ved at bruge vores miljøklude fremfor genbrugspapir

Gør det en forskel for klimaet, om dit værksted bruger genbrugspapir eller vaskbare klude til at tørre olie op fra gulvet? Ja! En ny analyse viser, at vores miljøklude allerede ved 2. brugsgang har lavere CO2e-udledning end papiret.

Miljøklude LCA

Selvom mange ser Danmark som en stolt nation af cyklister og vindmøllebyggere, udleder hver dansker i gennemsnit 17 ton CO2 om året, hvilket gør os til nogle af verdens mest CO2-udledende mennesker. I danske virksomheder er CO2-udledningen generelt steget de seneste år, og derfor udvikler vi hos Elis innovative løsninger, der nedbringer erhvervslivets CO2-udledning. Vi udlejer, vasker og leverer bl.a. miljøklude for danske produktionsvirksomheder og værksteder, som bruges til at tørre olie op ved maskinlækager og spild under reparationsarbejde. 

I en ny livscyklusanalyse (LCA) sammenlignes miljøbelastningen ved, at virksomheder bruger/gør rent 1.000 gange med vores miljøklude (inkl. at få kludene produceret, vasket, transporteret og afskaffet/genbrugt) med miljøbelastningen ved, at virksomheder bruger/gør rent 1.000 gange med genbrugspapir (inkl. at få papiret produceret, transporteret og afskaffet/genbrugt)* – og resultatet viser, at vores kunder kan opnå en besparelse på 331 kg CO2e-udledning (svarende til 64,9 %) ved at bruge/gøre rent 1.000 gange med vores miljøklude i stedet for genbrugspapir. Til sammenligning udleder en person, der kører alene i bil til og fra arbejde og bor 10 km fra jobbet, 297,5 kg CO2 på et halvt år. Palle Rasmussen, der er afdelingschef for Elis Miljøservice, fortæller:

LCA’en afdækker den samlede miljøbelastning for hhv. miljøklude og genbrugspapir – fra dyrkningen af råmaterialerne til produkternes fremstilling, vask (af kludene, red.), transport og slutfase. Resultaterne fra Miljögiraff viser, at der ved 1.000 brugsgange kan opnås en besparelse på 65 % i den samlede miljøbelastning, hvis du anvender miljøklude i stedet for den variant af genbrugspapiret, som præsterer bedst i testen. Det skyldes bl.a., at miljøkludene er lavet af 80 % genbrugsbomuld, og at de hver især vaskes og bruges gennemsnitligt 15 gange i stedet for at blive smidt ud efter 1 rengøring som papiret. På alle LCA’ens målte parametre præsterer miljøkludene bedre end genbrugspapiret – bortset fra på vand, da kludene jo vaskes”, siger Palle Rasmussen og fortsætter:

At det også giver en massiv besparelse på 64,9 %, når man ser isoleret på CO2-udledningen ved at bruge miljøklude i stedet for genbrugspapir, kan virke overraskende, da vi løbende fragter kludene fra vores kunder i Danmark til Holland. Men det gør vi, fordi vi her har et miljøoptimeret specialvaskeri, der kan rense og genanvende 100 % af vaskevandet og udvinde og genanvende 94 % af de affaldsrester, der sidder i kludene. Olien trækkes ud af kludene og bruges til at opvarme vaskevandet – og metalspåner, jern og andre rester opsamles og sælges til produktionsvirksomheder”. 

Ifølge Miljømærkning Danmark er de miljømæssige besparelser, som danske industrivaskerier kan opnå i kraft af specialisering, generelt større end miljøbelastningen ved at transportere tekstilerne over længere distancer mellem vaskeri og kunder – læs mere her

Exceptionelle miljøresultater
LCA’en er lavet af uvildige, eksterne miljøeksperter fra konsulentvirksomheden Miljögiraff, der vurderer, at resultaterne er ud over det forventede.

Vi har lavet over 500 LCA’er for forskellige virksomheder, og det sker yderst sjældent, at vi ser så klart et bevis på hvor meget mere miljøvenligt, det er, at vælge en cirkulær og genanvendelig løsning fremfor et produkt, der smides ud efter 1 gangs brug. Resultaterne fra LCA’en på Elis’ miljøklude er exceptionelle og relevante for alle værksteder og produktionsvirksomheder, der ønsker at gøre en reel miljøforskel”, siger Maja Jakobsson, Operativ chef hos Miljögiraff.

Et afsæt til at gøre det endnu bedre
Hos Elis ser vi dog ikke de flotte resultater som en årsag til at læne os tilbage.

LCA’en giver os et detaljeret overblik over, hvor produktet er mest miljøtungt og -let i hele livscyklussen – og den viden vil vi bruge som afsæt til at gøre det endnu bedre fremover. Analysen viser bl.a., at vi kan nedbringe miljøpåvirkningen markant, hvis kludene bruges f.eks. 20 gange i stedet for 15 – og det giver os et godt argument til den fremadrettede dialog med vores kunder om, hvad de generelt kan acceptere af pletter på vores tekstiler, så vi kan forlænge tekstilernes levetid. Vi har også lanceret et nyt produkt – genanvendte snakes, der laves af vores kasserede duge og miljøklude, og den positive effekt af det er ikke medregnet i LCA’en”, siger vores CSR-konsulent Stine Bjørnstrup Andersen.

Du kan læse mere om vores 100 % genanvendte snakes til opsugning af større oliespild i artiklen her

Vil du vide mere om vores bæredygtige løsninger til oliespild? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller send os en e-mail på: dk-info@elis.com

*Det er blevet estimeret, at der bruges ca. 4 meter papir vs. 1 klud til en optørring. Derudover genbruges (vaskes) kluden 15 gange i dette studie, hvilket svarer til gennemsnitslevetiden for vores miljøklude.

5 gode råd til at nedbringe CO2-udledningen
En dansker udleder i gennemsnit 17 ton CO2 om året – og ifølge FN’s klimapanel skal vi ned på 2-3 ton per verdensborger i 2050. Her er 5 gode råd fra Danmarks Naturfredningsforening til, hvad du kan gøre:

  • Køb færre stykker tøj i bedre kvalitet – køber du nyt tøj 1 gang om måneden, belaster du klimaet med 565 kg CO2 om året.
  • Hold liv i elektronikken – en PC/Mac belaster klimaet med 600-800 kg CO2 i sin levetid.
  • Spis mere grønt – spiser du kød hver dag, udleder du 2.055 kg CO2 om året.
  • Tag cyklen – du udleder 595 kg CO2 om året, hvis du kører alene i bil til og fra arbejde og bor 10 km fra jobbet.
  • Hold ferie i Danmark – en flyrejse til Thailand eller New York belaster klimaet med 6.000 kg CO2.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening