Vores certificeringer

Vi er en certificeringstung virksomhed, og det er vigtigt for os hele tiden at opretholde og udbygge vores certificeringer, så vores kunder og samarbejdspartnere har en uvildig tredjeparts ord for, at vi sætter handling bag det, vi siger. Kravene i vores certificeringer øges konstant, hvilket hjælper os med at hæve barren og drive en åben og fremtidssikret forretning.

Vores vaskerier har været svanemærkede i 10 år, og vi var blandt de første 10 virksomheder, der i 2012 blev certificeret inden for samfundsansvar. I dag har vi også en lang række ISO-certificeringer – og som den første virksomhed i verden opnåede vi i 2019 at blive verdensmålscertificeret af Bureau Veritas Certification.

   

  Vi er gruppe-certificeret ud fra:

  • Svanen - Slider

   Svanemærket

   Vi bruger Svanemærket som et stærkt redskab til at sikre, at miljøhensyn gennemsyrer hele virksomheden, og at vi hele tiden forbedrer os.

  • ISO 9001 - Slider

   ISO 9001

   ISO 9001 arbejder med 7 ledelsesprincipper, hvor vi skal overveje de behov og forventninger, vores kunder har til vores produkter og services.

  • ISO 14001 - Slider

   ISO 14001

   Med ISO 14001 har vi fokus på løbende forbedringer, der skal sikre, at organisation og system følges ad, og at miljøindsatsen hele tiden optimeres.

  • ISO 45001 - Slider

   ISO 45001

   ISO 45001 giver os en struktureret og systematisk tilgang til arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor de fysiske og psykiske forhold ligestilles.

  • DS 49001 - Slider

   DS 49001

   DS 49001 har fokus på en lang række krav indenfor god ledelse, menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøforhold, god forretningsskik og forbrugerforhold. Det sikrer, at vi udvikler os bæredygtigt og etisk forsvarligt.

  • FN's verdensmål - Slider

   FN's Verdensmål

   I 2019 blev vi Verdensmålcertificeret, som de første i verden. Certificeringen er et bevis på at vi arbejder strategisk of fokuseret med verdensmålene, hvor vi løbende vurderer vores påvirkning på de 17 mål.

  Vaskeri-specifikke certificeringer

  På nogle vaskerier vasker vi for kunder med særlige hygiejnekrav. Disse vaskerier har derfor følgende certificeringer udover de ovenstående:

  • ISO 22000 Fødevaresikkerhed
  • DS 2451-8 Infektionshygiejne
  Testimonial_Picture_Ole Overgaard

  Verdensmålene er blevet en naturlig og integreret del af det daglige arbejde hos Elis, og virksomheden har omsat målene til håndgribelige aktiviteter[...] Det er meget velfortjent, at Elis nu er den første virksomhed, som modtager et verdensmålcertifikat af Bureau Veritas Certification.

  Ole Overgaard Lead Auditor, Bureau Veritas Certification