Miljøservice

Miljøklude og måtter

Oliespild og lækager fra maskiner er en del af hverdagen på værksteder og hos produktionsvirksomheder. Mange virksomheder bruger grus eller engangsprodukter til at tørre op med. Det sviner og giver ekstra omkostninger til rengøring og bortskaffelse, som er dyrt på grund af det farlige olieaffald. Alt det kan MasterMats hjælpe jer med.

Med vores MasterMats og miljøkludene sparer du samtidig naturen for affald, og vores specialvaskeri kan udvinde og genbruge 94 % af kludenes affaldsrester. Måtten er så effektiv, at den kan opsuge oliemængder på 10 gange sin egen vægt. Derudover er der ingen lugtgener fra dampe ved aftørring af olie, sikker opbevaring i lufttætte beholdere = ingen brandfare samt 100% genbrug af vandet i vaskeriet.