HR

Spændende AMU-uddannelse for vores medarbejdere skaber glæde

Et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, fagforening og os har været med til at udvikle vores medarbejdere. Gennem et spændende og givtigt uddannelsesforløb er kompetencerne blevet udvidet til gavn for både medarbejdere og Elis.

I Ølsted har 14 af vores medarbejdere været igennem 10 dages AMU-uddannelse i modulerne: kommunikation, samarbejde i teams, ergonomi samt intro til lean og tavlemøde.

I Ølsted har 14 medarbejdere haft muligheden for at deltaget i 10 dages AMU-uddannelse for at udvikle endnu flere af deres kompetencer

I Ølsted har 14 af vores medarbejdere været igennem 10 dages AMU-uddannelse i modulerne: kommunikation, samarbejde i teams, ergonomi samt intro til lean og tavlemøde. Og 14 medarbejdere har været på kursus i dansk niveau 1, ligesom 14 medarbejdere har haft undervisning i dansk niveau 2.

Terhas Sebhatu, der er deltager på danskkursus, deler her sine tanker om danskundervisning: ” Jeg ville gerne blive bedre til dansk. Derfor er jeg rigtig glad for at få mulighed for at blive bedre til det i arbejdstiden. Så bliver det nemmere at tale med mine kolleger og arbejde sammen”.

Og Ditte Jensen, arbejdsmiljørepræsentant og deltager på AMU-kurser, fortsætter med: ”Jeg har været så glad for at deltage i AMU-kurserne. Vi har virkelig fået ny viden. Også viden som vil påvirke arbejdsmiljøet i en positiv retning. To af dagene handlede om ergonomi og sundhed, som er ret vigtig i vores branche, så vi alle kan holde lidt længere”.
 

Tilskudsbevillinger hjælper både medarbejdere og os 
Dette AMU-uddannelsesforløb, der foregår hos Elis, har kunne lade sig gøre med bl.a. tilskudsbevillinger fra Vaskerifonden og fra det offentlige, VEU (erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse). Og det har betydet, at medarbejderne i Ølsted har fået udvidet kompetencerne. Vi forsøger altid at opkvalificere vores medarbejdere, når der er mindre at lave.

Dorthe Keiding, tillidsrepræsentant og deltager på AMU-kurser, fortæller, at ”Det er vigtigt for os, at medarbejderne har muligheden for at udvikle endnu flere kompetencer, så derfor var det oplagt med uddannelse, når der er sæsonudsving. Af denne grund tog vi fat i 3F, Frederikssund-Frederiksværk og produktionschef Kirsten la Cour. Det er rigtig dejligt at se mine kollegers engagement og glæde over at få mulighed for at blive uddannet”.

Og Mohamad Abdulahi, deltager på AMU-kurser, supplerer med ”Det har været et rigtigt godt kursusforløb. Jeg har lært utrolig meget, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde hos Elis”.
 

Godt samarbejde mellem fagforening, uddannelsesinstitutioner og Elis
Max Pedersen, næstformand 3F, afdeling Frederikssund-Frederiksværk, roser hele forløbet og samarbejdet, der har været omkring dette uddannelsesforløb. Han siger bl.a.: 
”Tillidsrepræsentanten og ledelsen i Elis henvendte sig til os som lokalafdeling for at høre, om muligheden for at uddanne deres medarbejdere og skabe en endnu bedre arbejdsplads med kvalificerede medarbejdere. Vi fik arrangeret, at AOF, U/Nord, uddannelseskonsulent fra 3F og 3F’s lokalafdeling Frederikssund-Frederiksværk kunne mødes og sammen med Elis Ølsted fik vi planlagt et spændende kursusforløb. 
Det at vi på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomhed og fagforening har kunne planlægge et uddannelsesforløb hos Elis har bevirket, at medarbejderne nu er klædt endnu bedre fagligt på.”

Udover de positive tilbagemeldinger fra medarbejderne betyder de udvidede kompetencer samtidig, at Elis var klar med de rette medarbejdere til at byde en ny stor kunde velkommen her i juni 2024 .

Læs også artiklen Fleksibilitet i Elis hjælper Michelle - operation ændrede jobbet

Vil du vide mere om mulighederne for at samarbejde med en tekstilservicepartner, der tager et socialt ansvar? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller send en e-mail på: dk-info@elis.com