Gå til hovedindhold

Rådgivning

Nu har Lolland Kommune 100 % styring på plejeteamenes arbejdstøj

Da Lolland Kommune sidste år valgte Berendsens SmartGarment-løsning til deres plejeteams, havde de forventet at få fuld styring på medarbejdernes tøj-brugsmønstre og hygiejnen. Men at de gode resultater viste sig så hurtigt – det var en positiv oplevelse.ring på plejeteamenes arbejdstøj

Lolland

SmartGarment sikrer kontrol over arbejdstøjet og hygiejnen

Lolland Kommunes plejeboligteams og udekørende teams giver omsorg og pleje til ældre borgere – og dét arbejde kræver pletfri hygiejne og rent arbejdstøj hver dag. For at få fuld styring på tøjet har kommunen valgt en SmartGarment-løsning, hvor hvert stykke tøj er chippet, og medarbejderne skal scanne det rene tøj ud, når de tager det på – og scanne det beskidte tøj ind, når de afleverer det i plejeteamenes depoter til vask om eftermiddagen.

”Vi har valgt SmartGarment, fordi vi vil have sikkerhed for, at vores medarbejdere kan opfylde Sundhedsstyrelsens krav om, at de skal skifte arbejdstøj dagligt. Tidligere havde vi en tøjordning med personopmærket tøj, hvor risikoen for pakkefejl altid er højere… og hvis tøjet var pakket forkert, så kunne vi ikke være sikre på, at der lå nok rent tøj klar til alle medarbejdere hver arbejdsdag. Vi brugte så meget tid på at lede efter tøj i skabene og bestille nyt tøj – men i dag er vores tidsforbrug på arbejdstøjet næsten elimineret. Med SmartGarment er der hver dag rent tøj til alle, og alle medarbejdere skifter tøjet dagligt. Som ledere har vi adgang til et online-system, hvor vi kan følge vores medarbejderes brugsmønstre – men faktisk er styringen fra systemets og Berendsens side så god, at al den styring, som vi troede, at vi havde brug for… det har vi ikke længere.”

Inge Kromann Hansen, Decentral leder for Personlig & Praktisk hjælp i Lolland Kommune

Nemt at ændre medarbejdernes tøjadfærd

Mange virksomheder har udfordringer med at ændre medarbejdernes tøjadfærd, men med SmartGarment oplevede Inge Kromann Hansen, at adfærdsændringen skete hurtigt og næsten automatisk:

”At komme i gang med SmartGarment var utroligt nemt, for Berendsen klarede installationen af scannings-skærmene, og vi var meget overraskede over hvor lidt plads, tøjdepoterne krævede – vores største renttøjs-depot bliver brugt af 180 medarbejdere og fylder kun 25-30 m2. Det tager få sekunder for medarbejderne at scanne tøjet ind sammen med deres ID-kort, og på skærmen kan de se et personligt hygiejnebarometer, som lyser grønt, hvis de er gode til at hente og indlevere tøjet rettidigt. Går de ud ad depotet med ikke-scannet tøj, så lyder der en alarm – og i starten gik alarmen selvfølgelig hele tiden, men nu hører vi den stort set aldrig. Systemet har jo en selvregulerende effekt, og allerede efter tre måneder kunne vi se på forbruget, at alle medarbejdere skiftede tøjet rettidigt.”

Fra omfattende svind – til nul svind

For Inge Kromann Hansen er det vigtigt, at flest muligt af plejeteamenes midler går til at sikre kvaliteten af plejen til de ældre. Derfor lægger hun også vægt på, at systemet mindsker tøjsvind:

”Med vores tidligere tøjløsning oplevede vi ofte, at tøjet forsvandt, og vi fik mange ekstraregninger på mistet tøj – det har vi ikke oplevet én eneste gang med Berendsens løsning. Vi er gået fra at have et omfattende svind til nu at have nul svind med SmartGarment, så alle vores omkostninger til svind er eliminerede. Og for vores medarbejdere er der jo også en tryghed i at vide, at de ikke kan ansvarliggøres for mistet tøj, hvis bare de husker at scanne deres eget tøj ind og ud til tiden – så de er meget positive og tilfredse med løsningen.”

Et ligeværdigt og pålideligt samarbejde med Berendsen

Berendsen tager hånd om alt det praktiske med at afhente, vaske og levere det rene tøj til plejeteamenes depoter, og det daglige samarbejde er ifølge Inge Kromann Hansen baseret på gensidig tillid:

”Det, jeg vægter allerhøjest ved vores samarbejde med Berendsen, er deres ligeværdige tilgang til vores medarbejdere – de påtager sig deres ansvar, og vi påtager os vores. Hvis vi støder på udfordringer i hverdagen, reagerer Berendsen altid hurtigt med konkrete løsningsforslag, og når vi får et pludseligt behov for ekstra tøj, leverer de det straks. Med vores tidligere tøjløsning gik der lang tid, før f.eks. vikarer kunne få arbejdstøj… Nu har de det samme dag, de er ansat. Berendsen holder bare, hvad de lover: Servicen er altid pålidelig, der er ingen økonomiske overraskelser, og deres medarbejdere kender vores høje hygiejnekrav og ved, hvad der skal til for at opfylde dem. Så hvis vi en dag skulle være så uheldige, at der opstod et problem med en bakterie… ja, så er det i hvert fald ikke vores tøjløsning, vi skal se på.”

Fakta om Lolland Kommunes plejeteams:

  • Lolland Kommune har over 42.000 borgere. Over 11.000 af borgerne er +65-årige
  • Kommunen har 10 plejecentre og seks udekørende teams, som servicerer ca. 2.000 borgere
  • Der er ca. 1.000 terapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsmedarbejdere, serviceassistenter m.fl., der gør brug af kommunens SmartGarment-ordning

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan få fuld styring på tøjforbruget – og samtidig mindske jeres svind og administration? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller send os en e-mail på: pmsupport@berendsen.dk – vi svarer på din mail indenfor et døgn.

Kontakt

Ønsker du mere information?

Kontakt

Vi bestræber os på at svare tilbage indenfor 48 timer alle hverdage.

*Obligatoriske felter

Ved at trykke på Send, accepterer jeg, at Elis anvender de angivne personoplysninger til at håndtere og besvare min forespørgsel. Dette sker i overensstemmelser med privatlivspolitikken, som jeg finder i footeren.

Måtteservice

*Obligatoriske felter

Uopfordret ansøgning

*Obligatoriske felter

Din ønskede afdeling

Miljøservice

*Obligatoriske felter

Phoenix

*Obligatoriske felter

re:Tech

*Obligatoriske felter

Hygiejne-reklamationer

*Obligatoriske felter

Fejlbehæftet produkt er sendt til fejlsøgning (hvis muligt sendes eksempel på både dispenser og forbrugsvare til dk-pm.support@elis.com)
Der kan uploades et ubegrænset antal filer til dette felt.
256 MB grænse.
Tilladte typer: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.