Gå til hovedindhold

HR

Vi vil have de bedste ledere, så vores medarbejdere trives og bliver længe hos os

Vi har som vision at blive kåret som Danmarks bedste arbejdsplads senest i 2030. Det kræver dygtige ledere, der driver vores medarbejderes trivsel ud fra vores virksomheds fælles værdier. Derfor kommer alle vores ledere på vores Leder DNA-uddannelse.

LederDNA

Vores virksomheds medarbejderanciennitet på 10 år signalerer, at vi allerede har høj arbejdsglæde og et stærkt sammenhold. Men da vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse har afdækket et udviklingspotentiale hos vores ledere, har vi igangsat det mest ambitiøse lederuddannelsesprogram i vores virksomheds historie. Målet er, at samtlige af vores ledere skal gennemføre vores Leder DNA-uddannelse – fra den øverste direktion og ned til de ledere, der står med det daglige ansvar for medarbejderne, så ledernes udvikling understøttes optimalt på tværs af organisationen og i sidste ende kan mærkes af dem, der håndterer vasketøjet på vores landsdækkende vaskerier. Vores administrerende direktør Henrik Luxhøj fortæller:

For at nå vores vision om at have Danmarks bedste arbejdsplads senest i 2030 skal vi have Danmarks bedste ledere, der kan motivere vores mangfoldige medarbejdere med interesse for, hvem de er, og hvad der skaber trivsel, tryghed og arbejdsglæde hos dem hver især. Vi har brug for et fælles sprog for, hvad gode lederkvaliteter er for os, og hvordan vi i fællesskab skal lede medarbejderne ud fra en ramme af Elis’ stærke kultur og værdier. Derfor har vi fastsat 6 Elis lederkompetencer: Empatisk, Anerkendende, Nysgerrig, Proaktiv, Vedholdende og Helhedsorienteret, som vi mener er afgørende for, at vores medarbejdere hver dag kan gå glade på arbejde og tage ansvar for at skabe gode resultater for vores kunder og forretningen”, siger Henrik Luxhøj og fortsætter:

Meningen er ikke at få ensartede ledere, men alle vores ledere skal kunne reflektere over deres egen adfærd og indvirkning på forskellige medarbejdere. Derfor har hver leder også gennemført en individuel personlighedsanalyse, som afdækker deres naturlige styrker og uudnyttede potentiale indenfor Elis’ 6 lederkompetencer – og som en del af uddannelsen bliver de sat i læringsteams med andre Elis-ledere, der har modsatte personlighedsprofiler end dem, så de både under og efter uddannelsen kan sparre med hinanden.

Fokus på medarbejdernes behov

Vi igangsatte Leder DNA-uddannelsen i starten af 2020, og på trods af de efterfølgende måneders corona-hjemsendelser og restriktioner på at mødes fysisk er vi nået langt med at få alle vores over 100 ledere på Leder DNA-uddannelse. Alle i direktionen samt vores afdelings- og stabschefer har gennemført uddannelsen, og turen er nu kommet til vores mellemledere med det direkte medarbejderansvar – en af dem er Camilla Sauer, der er produktionschef hos vores vaskeri i Holbæk.

Det er fantastisk at være i en virksomhed med en så klar strategisk retning for, hvordan vi skal lede medarbejderne – især fordi Leder DNA-uddannelsen sætter fokus på, at vi ved at anerkende og vise empati for medarbejderne kan skabe samme profit og derudover øget arbejdsglæde og lyst hos medarbejderne til selv at drive opgaverne fremad. Leder DNA-uddannelsen nedbryder siloer og knytter os ledere sammen, fordi samtlige ledere deltager og får et fælles udgangspunkt for, hvordan vi sikrer trivsel og spiller medarbejderne bedre – uanset hvilken funktion vi har som ledere, hvilken afdeling vi sidder i, og hvilket hierarkisk niveau vi er på”, siger Camilla Sauer og fortsætter:

Normalt bruger ledere ikke hinanden så meget i hverdagen – de har mere fokus på at udvikle deres medarbejdere end på at udvikle hinanden. Men nu hvor vi er blevet sat sammen i vores Leder DNA-læringsteams, bruger vi hinanden rigtig meget; På Leder DNA-modulerne laver vi rollespil og taler åbent med hinanden om vores personlighedsprofiler, styrker og udviklingsområder – og når vi i hverdagen skal håndtere en svær medarbejdersituation, ringer vi nu til hinanden for at få gode råd fra ligesindede med andre personlighedsprofiler og styrker end os selv. Uddannelsen har gjort mig mere tryg og reflekteret i alle aspekter af min lederrolle – jeg har fået konkrete værktøjer til at gå mere åbent og nærværende ind i de medarbejdersituationer, jeg før var tilbageholdende overfor, og jeg er blevet mere opmærksom på at lede mine medarbejdere forskelligt ud fra deres individuelle behov”.

Under corona valgte vi i en periode at køre Leder DNA-sessioner via Teams, hvor vores chefer lærte at styrke medarbejdertrivslen på distancen – læs mere her

Tid til at reflektere over ledelse

Anders Borregaard er produktionschef hos vores vaskeri i Svendborg, og for ham har det også gjort en stor forskel at komme lidt væk fra hverdagen og få talt om god ledelse.

I hverdagen går det hurtigt, og den ene opgave tager den anden – men på Leder DNA-uddannelsen blev vi alle bedt om at lægge mobilerne væk fra starten, så vi kunne være til stede. Og på kort tid fik vi skabt den fortrolighed med hinanden, der er nødvendig for, at man kan diskutere så personlige ting som, hvad der gør én til det menneske og den leder, man nu engang er. Jeg er selv ret ny her i organisationen, så jeg er rigtig glad for det fortrolige netværk, jeg pludselig har fået i mit læringsteam”, siger Anders Borregaard og fortsætter:

Jeg ser selv mine medarbejdere som ligeværdige kollegaer og vil være en leder, der er i øjenhøjde, og derfor passer Elis’ værdier naturligt til mig. Men efter uddannelsen reflekterer jeg mere over min kommunikation i hverdagen. Der er flere, som har arbejdet her på vaskeriet i 10-20 år, og mange kan godt lide den tryghed, der ligger i, at vi hver uge når kundernes opgaver til tiden – derfor er jeg blevet mere synlig i min kommunikation om, at vi løbende når vores mål. Jeg har også lært at planlægge og styre min tid bedre, så jeg får mentalt overskud til at være mere til stede for mine kollegaer. Så for mig har uddannelsen været fantastisk, og jeg er ydmyg og glad over, at Elis investerer i min udvikling.

Vil du vide mere om fordelene ved at samarbejde med en tekstilservicepartner, der har fokus på medarbejdernes trivsel? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller send os en e-mail på: dk-info@elis.com

Kontakt

Ønsker du mere information?

Kontakt

Vi bestræber os på at svare tilbage indenfor 48 timer alle hverdage.

*Obligatoriske felter


Ved at trykke på Send, accepterer jeg, at Elis anvender de angivne personoplysninger til at håndtere og besvare min forespørgsel. Dette sker i overensstemmelser med fortrolighedspolitikken, som jeg finder i footeren.

Måtteservice

*Obligatoriske felter

Uopfordret ansøgning

*Obligatoriske felter