CSR

Klimamåtter bidrager til miljøindsatsen på Nordfyns Gymnasium

Foran Nordfyns Gymnasium vajer Det Grønne Flag, der er en anerkendelse af gymnasiets store miljøindsats. Og når lærere og elever træder ind ad døren til gymnasiet, vil de snart blive budt velkommen af Berendsens klimamåtter, der takker dem for deres omtanke for miljøet.

Klima Måtter

Klimamåtter skal inspirere elever og lærere til at gøre en ekstra indsats for miljøet
I 2016 hejste Nordfyns Kommunes borgmester Det Grønne Flag foran Nordfyns Gymnasium. Flaget har skolen fået tildelt som bevis på, at de opfylder kriterierne for Friluftsrådets program ”Grønt Flag Grøn Gymnasieskole”. Gymnasiet har bl.a. et miljøråd med både elever og ansatte, undervisningen har fokus på bæredygtighed, og skolen arbejder målrettet med energibesparelser. Som vicerektor Jeppe Bregenov-Pedersen forklarer, er ønsket om at styrke den grønne indsats også årsagen til, at de fra oktober 2018 vil byde lærere og elever velkommen på skolen med Berendsens klimamåtter:

”For os er det vigtigt, at den grønne indsats ikke kun kommer oppefra – men at det er noget, vi arbejder med på tværs af skolen, så både eleverne og de ansatte gør en indsats for at spare på varme, vand, el og papir. Her er vi alle involverede i visionen om at efterlade en grønnere klode til næste generation, og det ligger rigtig godt i tråd med Berendsens klimamåtter, der nudger alle til at have omtanke for miljøet. Klimamåtterne er en vej til målet om at begrænse vores ressourceforbrug og fastholde Det Grønne Flag fremover”. 

Dørmåtter med et unikt blikfang
Klimamåtterne skal placeres foran gymnasiets ind- og udgange, og udover måtterne har Nordfyns Gymnasium fået et sortiment af klimaplakater, der hjælper dem med at sprede skolens miljøbudskaber.

”Dørmåtter har et helt unikt blikfang – de vil jo blive set af os alle hver dag som det første, når vi træder ind på skolen. Så vores miljøbudskaber kommer bredt ud og vil minde alle lærere og elever om at tænke på miljøet dagligt. Og klimaplakaterne kan vi nemt placere strategiske steder – f.eks. hænger plakaten med budskabet: ”Tak, fordi du sparer på papiret” allerede i printerrummet, hvor det meste papir bliver brugt”, siger Jeppe Bregenov-Pedersen.

De seneste år er danskerne begyndt at tænke mere bæredygtigt – de sorterer, genbruger og sparer mere på vandet i hjemmet, og klimamåtter kan bane vej for, at de miljøvenlige vaner også udleves på arbejdspladsen. Læs mere i artiklen her

En flot og taknemmelig velkomst
Både måtter og plakater er visuelt inspireret af klassisk plakatkunst, og alle klimabudskaber er anerkendende formuleret og takker på forhånd de ansatte og eleverne for at udvise gode miljøvaner.

”Måtterne er flotte og præsentable, og jeg synes rigtig godt om, at budskaberne er formuleret med et ”Tak”, der er mere åbent og positivt end et påbud – det håber jeg også, at elever og lærere vil tage godt imod”, udtaler Jeppe Bregenov-Pedersen.

Du kan læse mere om Berendsens klimamåtter her

Fakta-boks:

Fakta om Grønt Flag Grøn Gymnasieskole

Grønt Flag Grøn Gymnasieskole (GFGG) er et af Friluftsrådets programmer, som er udviklet i samarbejde med Undervisningsministeriet, Miljøministeriet og Tips- og lottomidler til Friluftslivet.

For at et gymnasium kan få tildelt Det Grønne Flag, skal bl.a. disse kriterier opfyldes:

  • Der skal nedsættes et miljøråd med både elever og lærere
  • Der skal formuleres en miljøvision og -handleplan
  • Gymnasiets miljøråd skal lave en årlig miljørevision af skolens miljøbelastning og -potentialer
  • Resultaterne af miljøarbejdet skal årligt rapporteres til Friluftsrådet

Vil du vide mere om fordelene ved at leje og få vasket måtter miljøvenligt hos Berendsen? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller send os en e-mail på: DK-PM.Support@elis.com – vi svarer på din mail indenfor et døgn.