Gå til hovedindhold

HR

Vi baner vej for, at vores lederteams samler sig om afdelingens fælles mål

I Roskilde-afdelingen har hver af vores ledere hængt et kort op, som beskriver deres teamrolle, styrker og ageren på en god og dårlig dag. Det minder både nyansatte og mangeårige ledere om at respektere hinandens forskelligheder og samles om fælles mål.

RTE - workshop

En ny undersøgelse viser, at ca. 20 % af arbejdsstyrken er blevet kontaktet af en headhunter i løbet af det seneste år. Og når alle de nyrekrutterede medarbejdere kommer ind på arbejdspladserne, hvordan kan virksomhederne så sikre, at de nye teams hurtigt lærer hinanden kende – så alle ved, hvad de andre kan byde ind med, og så de kan samle sig om fælles mål? Hos Elis har vi udviklet en Team Workshop, som baner vej for, at de enkelte lederteams i vores afdelinger får en åben dialog om, hvordan de bedst kan trække på hinandens naturlige styrker og teamroller i hverdagen. Vores HR-direktør Natja Aaberg Hornsbæk fortæller:

”Vi har stort fokus på, at vores lederteams skal være diverse, også når vi rekrutterer nye ledere – og dén diversitet får lederne kun glæde af, hvis de kender hinanden godt. Derfor skal de enkelte ledere inden Team Workshoppen svare på en personlighedsanalyse, som afdækker deres primære og sekundære teamroller, og på workshoppen lærer de, hvordan de supplerer kollegaer med modsatte teamroller optimalt. Når f.eks. en Innovator samarbejder med en Analysator, kan det skabe kvalitetssikrede idéer, og når en Igangsætter samarbejder med en Organisator, kan eksekveringen blive mere effektiv. Det er vigtigt at have øje for i en travl hverdag – så vores ledere ikke bare når i mål med deres egne KPI’er, men kommer bedst i mål sammen.”

Sammen om målene for afdelingen, kunderne og medarbejderne
For at alle vores ledere får samme sprog for ledelse, har direktionen som de første deltaget i Team Workshoppen – og nu bevæger vi os organisatorisk videre, så vores afdelingers lederteams med ledere under sig også kan få en workshop. I Roskilde har afdelingschefen Susanne Kjær været på workshop med 8 af afdelingens andre ledere – og som hun fortæller, har det gjort en mærkbar forskel:

”Da jeg startede som afdelingschef i Roskilde for ca. 7 måneder siden, kom der hurtigt flere nye ledere – og afdelingen var præget af, at der ikke havde været en afdelingschef længe, ligesom en del medarbejdere havde været hjemsendt og fortravlede under corona. Helt naturligt var lederne begyndt at fokusere mere på deres eget, så vi valgte at tage på Team Workshop, for at alle vi nye ledere kunne lære hinanden at kende, og vi kunne rykke sammen som et team, der danser i takt”, siger Susanne Kjær og fortsætter:

”Efter workshoppen har vi fået mere forståelse, lydhørhed og respekt for hinanden – og vi har fået en fælles referenceramme for at tale om vores behov. På workshoppen fik vi hver især udleveret et kort, der på baggrund af vores personlighedsanalyse beskriver vores primære teamrolles styrker, og hvordan én med vores profil typisk agerer på en god og dårlig dag – og dét kort har vi alle hængt synligt på vores kontor, så vi bliver mindet om hinandens behov hver eneste dag. Stemningen blandt lederne er bedre, det smitter også af på medarbejderne, og nu arbejder vi i langt højere grad sammen om kundernes og afdelingens fælles mål. Så jeg vil virkelig anbefale andre at afsætte tid til, at lederteamet lærer hinanden godt at kende”.

”Team Workshoppen har vist mig, hvilket fantastisk dedikeret lederteam vi er”
Vi stræber hele tiden efter at skabe et arbejdsmiljø, hvor vores medarbejdere trives. Derfor kommer alle ledere på vores Leder DNA-uddannelse, hvor de lærer at drive medarbejdernes trivsel ud fra vores virksomheds fælles værdier og 6 lederkompetencer: Empatisk, Anerkendende, Nysgerrig, Proaktiv, Vedholdende og Helhedsorienteret. Vores nye Team Workshops skal sikre, at de samme værdier og ønsket om at møde hinanden med åbenhed og respekt også bliver en rettesnor for, hvordan vores lederteams i de enkelte afdelinger samarbejder med hinanden i hverdagen. Vores nye distributionschef Jan Rønne Petersen var også med på Team Workshoppen i Roskilde, og som han fortæller, var det kun en positiv oplevelse:

”Vi startede workshoppen med, at alle ledere fik udleveret kortene med de 6 teamroller, og så skulle de hver især vælge dét, som de syntes passede bedst på os andre – og beskrive hvorfor med positive ord. Jeg er selv en Analysator, men nogle valgte teamrollen Støttende, fordi de havde set, at jeg siger godmorgen til alle på vaskeriet og er en synlig leder. Der er jo ikke noget bedre end at blive anerkendt, for det du faktisk gør, af de mennesker, som du er sammen med i hverdagen – og det er tit den ros, man glemmer, når det går stærkt. Team Workshoppen har vist mig, hvilket fantastisk dedikeret lederteam vi er – vi rykker virkelig, og nu rykker vi også sammen. Jeg ser frem til, at jeg også snart skal på Leder DNA-uddannelsen – og jeg sætter stor pris på at være startet i en virksomhed, hvor udvikling af ledere og medarbejdere er en del af DNA’et”.

Alle vores nye ledere træder ind i en kultur, hvor vi udvikler os sammen – læs mere her

Vil du vide mere om fordelene ved at samarbejde med en tekstilservicepartner, der har fokus på at udvikle og fastholde lederne? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller send os en e-mail på: dk-info@elis.com
 

Kontakt

Ønsker du mere information?

Kontakt

Vi bestræber os på at svare tilbage indenfor 48 timer alle hverdage.

*Obligatoriske felter


Ved at trykke på Send, accepterer jeg, at Elis anvender de angivne personoplysninger til at håndtere og besvare min forespørgsel. Dette sker i overensstemmelser med fortrolighedspolitikken, som jeg finder i footeren.