Gå til hovedindhold

Strategi og organisation

42 % af vores ledere er kvinder – og diversiteten skaber trivsel og innovation

Hos Elis har vi både kompetente kvinder og mænd på lederposterne. Dét er vi lykkedes med ved at skabe en organisation, hvor alle fra top til bund har forståelse for, at mangfoldighed er vejen til at trives og gøre det bedre sammen.

42 % af vores ledere er kvinder

Forskning viser, at der er højere trivsel og medarbejdertilfredshed i arbejdsteam med spredning på alder, køn og national baggrund

Danmark er det land i Norden, hvor kvinder har de dårligste karrieremuligheder 
Hvis Danmark skal nå FN’s verdensmål om kønsligestilling, så skal mindst 40 %  af alle ledere være kvinder senest i 2030. Men i den private sektor er det kun 23 % af alle ledere, der er kvinder – og en ny opgørelse viser, at Danmark er det nordiske land, hvor kvinder har de dårligste karrieremuligheder. Nogle danske virksomheder gør dog en målrettet indsats for at fremme diversiteten, og hos Elis ser vi det som en vej til at fastholde en innovativ og solid forretning.

"Vi er blevet landets førende tekstilservicevirksomhed, fordi vi er på forkant miljømæssigt, teknologisk og i vores produktudvikling generelt – og vores evne til at være innovative skyldes blandt andet, at vi bringer alle faglige og menneskelige kompetencer i spil. Derfor har vi også fokus på at tiltrække og fastholde kvindelige ledere på lige fod med mandlige. Vores HR-medarbejdere deltager i alle jobsamtaler med nye ledere, så vi ser bredt på kandidaternes kvaliteter og får sammensat mangfoldige team. I Danmark har vi i dag 96 kvindelige og 131 mandlige ledere, og den gennemsnitlige anciennitet på tværs af samtlige ledere er høj og ligger over vores gennemsnitlige anciennitet på 8 år blandt alle vores ansatte – og jeg tror, det skyldes, at de alle får lov til at udvikle sig og bliver anerkendt for at bidrage med deres kompetencer", siger Natja Aaberg Hornsbæk, HR-direktør hos Elis.

Diversitet fra top til bund af organisationen
En af ledestjernerne i vores nye strategi: ”Sammen om fremtiden” handler om at skabe ”Vores bedste arbejdsplads” – og det kræver gode og rummelige ledere, der fleksibelt kan imødekomme vores medarbejderes vidt forskellige behov. For diversiteten er især stor blandt vores vaskerimedarbejdere, der kommer fra mange forskellige kulturelle og sociale baggrunde – blandt andet fordi 7 af vores afdelinger er virksomhedscentre, som samarbejder med landets kommuner om at hjælpe mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet i job. Og som Natja Aaberg Hornsbæk fortæller, er det vigtigt, at mangfoldigheden også viser sig på øverste ledelsesplan:

"Hos os er HR en del af direktionen, så ikke kun de forretningsmæssige og økonomiske – men også de menneskelige – aspekter kan hjælpe os til at træffe velorienterede beslutninger. Kvinder er naturligvis også repræsenteret både i direktionen og bestyrelsen, men for os handler det ikke om at få en 50-50 fordeling mellem mænd og kvinder. Det handler om, at vi skal være alsidige, og alle vores ledere skal kunne bruge flere sider af sig selv. Derfor kommer vores ledere fra direktionen, afdelingschefer, stabschefer og alle andre ledere på vores Leder DNA-uddannelse, hvor de trænes i at bruge deres uudnyttede potentiale, som vi på forhånd identificerer hos dem via en personlighedsanalyse – og hvor de lærer at drive medarbejdernes trivsel ud fra vores virksomheds værdier og lederkompetencerne: Empatisk, Anerkendende, Nysgerrig, Proaktiv, Vedholdende og Helhedsorienteret”.

Mangfoldighed fremmer FN's verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel
CBS' forskning viser, at der er højere trivsel og medarbejdertilfredshed i arbejdsteam med spredning på alder, køn og national baggrund. Vi har stort fokus på verdensmål nr. 3 (Sundhed og trivsel), og vi oplever også høj medarbejdertilfredshed – 79 % svarer på vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse, at de er enige eller meget enige i, at de vil blive hos vores virksomhed det kommende år eller længere. Ud af vores 16 afdelingschefer er 6 kvinder – én af dem er Heidi Carstensen, der har været ansat hos os i ca. 15 år og styrer Kolding-afdelingen med lige dele hjerne og hjerte.

"Jeg startede som servicekonsulent hos Elis og har fået mulighed for at flytte mig til stillinger som servicechef i forskellige Elis-afdelinger og nu afdelingschef i Kolding. Jeg er blevet hos Elis i så mange år, fordi jeg hele tiden har udviklet mig og fået nye udfordringer – jeg har bl.a. fået lov til at komme på forskellige Lean-produktionsuddannelser, som egentlig var målrettet produktionschefer og -ledere. Det har givet mig en værdifuld forståelse for vaskeridrift, som gør, at jeg som afdelingschef bedre kan sparre med min produktionsleder i dag. Og det har betydet, at jeg i perioder, hvor vores afdelinger har stået uden produktionsledere, selv kunne tage dén kasket på og overtage de opgaver”, siger Heidi Carstensen og fortsætter:

"Hos Elis ser vi på hinandens kompetencer fremfor køn, alder, kultur og baggrund. Her handler det om at samle et helt og alsidigt team, hvor vi hver især løser de opgaver, vi er bedst til. I Kolding-afdelingens lederteam kender vi hinandens styrker og svagheder så godt, at vi alle ved, hvor vi kan trække på hinanden. Og afdelingens medarbejdere kommer fra ca. 15 kulturelle baggrunde og har vidt forskellige behov, familiesituationer, faglige kompetencer og ønsker til, hvordan de vil ledes, som vi gør vores bedste for at tage hensyn til. At vi er så forskellige, kræver lidt ekstra af os alle, men samlet set styrker det vores resultater, trivsel og arbejdsglæde – og det har skabt en kultur på arbejdspladsen, hvor både vi ledere og medarbejderne viser omsorg for hinanden og f.eks. gerne giver en hjælpende hånd til de udsatte unge i vores produktion, der ikke har haft et job før”.

Vores medarbejdere kommer fra 50+ kulturelle baggrunde, og vores ledere får tilbudt professionel træning i multikulturel kommunikation. Læs mere her 

Vil du vide mere om fordelene ved at samarbejde med en tekstilservicepartner, der gør en målrettet CSR-indsats? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller send os en e-mail på: dk-info@elis.com

Top 15 bedste europæiske lande for kvinder at arbejde i
En ny opgørelse fra analysebureauet Reboot viser, hvor godt det er for kvinder at arbejde i europæiske lande. Ud af 30 undersøgte lande placerer Danmark sig som nr. 15 – overgået af alle andre nordiske lande:

1.  Sverige
2. Finland
3. Norge
4. Litauen
5. Slovenien
6. Rumænien
7. Bulgarien
7. Estland (samme pointscore som Bulgarien)
9. Island
10. Frankrig
11. Letland
12. UK
12. Tyskland (samme pointscore som UK)
14. Spanien
15. Danmark

Kilde: Akademikerbladet  (Reboot 2023, data fra bl.a. European Institute for Gender Equality og Global Gender Report 2022)
 

Kontakt

Ønsker du mere information?

Kontakt

Vi bestræber os på at svare tilbage indenfor 48 timer alle hverdage.

*Obligatoriske felter

Ved at trykke på Send, accepterer jeg, at Elis anvender de angivne personoplysninger til at håndtere og besvare min forespørgsel. Dette sker i overensstemmelser med privatlivspolitikken, som jeg finder i footeren.

Måtteservice

*Obligatoriske felter

Uopfordret ansøgning

*Obligatoriske felter

Din ønskede afdeling

Miljøservice

*Obligatoriske felter

Phoenix

*Obligatoriske felter

re:Tech

*Obligatoriske felter

Hygiejne-reklamationer

*Obligatoriske felter

Fejlbehæftet produkt er sendt til fejlsøgning (hvis muligt sendes eksempel på både dispenser og forbrugsvare til dk-pm.support@elis.com)
Der kan uploades et ubegrænset antal filer til dette felt.
256 MB grænse.
Tilladte typer: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.