Gå til hovedindhold

Miljøklude

Miljøklude hjælper virksomheder på miljørigtig kurs

Produktionsvirksomheder, mekanikere og trykkerier bruger ofte papir til at tørre spildrester op. Det kan være til stor skade for miljøet og farligt for medarbejderne, hvis det brugte papir ikke bliver afskaffet korrekt. Derfor er miljøklude et godt alternativ, som er både miljørigtigt, bæredygtigt og sikkert.

RTE - Miljøklude hjælper virksomheder

Når en automekaniker spilder olie på gulvet, eller når en trykkerimedarbejder skal rense farvetromlen, gøres det i alt for mange virksomheder ofte med engangsartikler som papir fra eksempelvis værkstedsruller. Det brugte papir med olie, farve, opløsningsmidler eller andre rester skal ifølge dansk lovgivning afskaffes som farligt affald. En proces, som både er besværlig og dyr – og derfor ikke altid bliver håndhævet i praksis ude i virksomhederne, når det går stærkt. Dermed kommer der en masse affaldsstoffer i det almindelige affald til stor skade for miljøet, men også til fare for medarbejderne, som både bliver udsat for skadelige dampe og en unødig brandrisiko.

Et alternativ til papiret kan være miljøklude, som bruges på samme måde som papir, men er lavet af 100% bomuld, og derfor kan vaskes og genbruges. Miljøkludene smides i en specialdesignet beholder, som løbende bliver udskiftet, så der altid er rene klude.

Fordelene ved miljøklude:

 • De er mere miljørigtige og giver markante besparelser på el, vand og CO2
 • 94% af de opsugede affaldsmaterialer genbruges
 • De skaber et mere sikkert arbejdsmiljø for medarbejdere, da miljøkludene ikke afgiver farlige dampe, og brandrisikoen minimeres, fordi brugte klude opbevares i lufttætte bokse
 • Ingen udgifter til afskaffelse af det farlige affald
 • Automatisk levering, afhentning og udskiftning
 • Få styr på dit grønne regnskab med en årlig miljørapport

Sådan genanvendes affaldsmaterialerne
Berendsen har specialiseret sig i at håndtere miljøkludene. Når de brugte klude ankommer til Berendsens specialudviklede vaskeri, udvinder man de affaldsrester, som er i kluden. 94% bliver genbrugt, mens det resterende bortskaffes på forsvarlig vis.

Blandt andet trækkes olien ud og bliver genbrugt til at genopvarme vaskevandet på vaskeriet, mens metalspåner og jern bliver samlet og solgt videre til andre produktionsvirksomheder. De sidste brugbare rester, svarende til ca. 6%, bliver solgt videre til genbrug i beton- og asfaltproduktion. Så i stedet forat afskaffe brugt papir med en masse genanvendelige materialer i, bliver stort set alle resterne brugt til noget fornuftigt – til stor gavn for miljøet.

Derudover vaskes kludene på et af verdens mest miljørigtige vaskerier i et lukket system, og udleder derfor ikke spildevand i kloaksystemet. Samtidig har vaskeriet eget rensningsanlæg, der gør det muligt at genanvende 100 procent af spildevandet.

Miljøklud vs. Papir

 • Én klud har samme sugeevne som fire meter papir fra en såkaldt ’værkstedsrulle’.
 • En værkstedrulle indeholder 360 m, hvilket svarer til 90 klude
 • En klud genbruges i snit ca. 10 gange afhængig af slidtagen – papir bruges én gang

Få styr på dit grønne regnskab
Udover bæredygtigheden i genanvendelsen, er der også en række miljømæssige fordele ved kludene. Som konkret eksempel kan tages en stor, dansk produktionsvirksomhed der årligt bruger 5312 værkstedruller. Hvis virksomheden skifter til miljøklude i stedet for at bruge papir, vil det give store resultater på den miljømæssige bundlinje, hvis man sammenligner produktionsprocessen af papiret med vaskeprocessen af kludene, fordi kludene genbruges. I alt kan miljøet spares for:

 • 266.000 kWh – svarende til det årlige forbrug for 43 husstande med to voksne og to børn
 • 1.204 m3 vand – svarende til det årlige forbrug for otte husstande
 • 42 tons CO2 – eller 6 husstandes årlige forbrug.

Sikkerhed og ressourceforbrug optimeres
Miljøkludene øger medarbejdernes sikkerhed. Kludene bliver nemlig leveret til virksomhederne sammen med lufttætte beholdere til de brugte klude, således at brandfaren reduceres. Derudover sørger beholderen for at eventuelle skadelige dampe fra affaldet i de brugte klude ikke spreder sig til resten af lokalet og beskytter derfor medarbejderne mod sundhedsrisici.

Sidst men ikke mindst er miljøklude en nem løsning for virksomhederne, der frigiver ressourcer til andre opgaver. Når en virksomhed bruger papir, står de selv for alle led i håndteringen – lige fra indkøb og bestilling, til modtagelse og opsætning til miljørigtig bortskaffelse og udarbejdelse af et eventuelt grønt regnskab for bortskaffelsen, der er et krav for mange produktionsvirksomheder. Med til det hører også, at virksomheden ikke skal tænke på lagerplads og lagerstyring.

Sådan fungerer Berendsens løsning:

 • Kludene bliver afhentet hver 8. uge – eller alt efter, hvilken aftale der er indgået
 • Samtidig leveres nye, rene klude
 • Servicechaufføren afhenter og leverer kludene helt inde i virksomheden, hvor de normalt er placeret
 • Virksomheden skal ikke bruge ressourcer på en medarbejder, der skal stå for bestilling, modtagelse og opfyldning.

Kontakt

Ønsker du mere information?

Kontakt

Vi bestræber os på at svare tilbage indenfor 48 timer alle hverdage.

*Obligatoriske felter


Ved at trykke på Send, accepterer jeg, at Elis anvender de angivne personoplysninger til at håndtere og besvare min forespørgsel. Dette sker i overensstemmelser med fortrolighedspolitikken, som jeg finder i footeren.