HR

Vores medarbejdere kommer til orde – til gavn for trivslen og forretningen

Vi vil involvere vores medarbejdere i deres egen trivsel. Derfor sætter vi nu fokus på 1-til-1-samtaler og spørger mere ind til god ledelse i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen – og det styrker vores mangfoldige ansatte og forretningen.

Vi har skærpet fokus på, at alle vores medarbejdere skal tilbydes 1-til-1-samtaler med deres nærmeste leder

Vi har skærpet fokus på, at alle vores medarbejdere skal tilbydes 1-til-1-samtaler med deres nærmeste leder

Åbne og trygge 1-til-1-samtaler
I vores nye strategi for Elis Danmark A/S: ”Sammen om fremtiden” sætter vi bl.a. kurs mod ledestjernen om at udvikle ”Vores bedste arbejdsplads” – den arbejdsplads, som vores medarbejdere selv synes er den bedste. Derfor har vi nu startet en bevægelse mod at få vores medarbejdere til at åbne mere op og sætte flere ord på, hvordan vores ledere og arbejdsplads kan skabe trivsel og arbejdsglæde for dem. Vi har bl.a. skærpet fokus på, at alle vores medarbejdere skal tilbydes 1-til-1-samtaler med deres nærmeste leder – også vores timelønnede produktionsmedarbejdere, der i høj grad rekrutteres fra kanten af arbejdsmarkedet og kommer fra mange kulturelle baggrunde.

Michael Steffen er afdelingschef for vores afdelinger i Varde og Kjellerup – og som han fortæller her, er 1-til-1-samtalerne værdifulde for dem:

”1-til-1-samtaler er så vigtige, fordi du opbygger en mere personlig relation til den enkelte medarbejder i trygge rammer, som gør det nemmere at tale om både det gode og det svære. Vores medarbejdere synes, det er dejligt at have tid med lederen på tomandshånd – og hold da op, hvor kommer der mange guldkorn fra dem! Jeg har selv fået nogle af mine bedste idéer efter 1-til-1-samtaler med produktionsmedarbejdere, og jeg har lavet rokader, fordi samtalerne har gjort mig opmærksom på potentiale og kompetencer blandt medarbejderne, som jeg nok ikke havde opdaget ellers. Nogle gange ser du, at de ressourcer og jobkandidater, som du mangler, allerede sidder lige foran dig”, siger Michael Steffen og fortsætter:

”Med nogle medarbejdere tager vi samtalerne på en gåtur eller over en kop kaffe i kantinen, hvis det gør dem mere trygge end at sidde på lederens kontor. Andre medarbejdere har private forhold, som gør, at vi taler med dem oftere, så vi kan tilpasse os hver medarbejders livssituation og behov. 1-til-1-samtalerne giver vores ledere mulighed for at tage udfordringer i opløbet, så vi bedre kan passe på og fastholde vores værdifulde medarbejdere – og samtalerne gør det også muligt for medarbejderne at komme med indspark, der kan styrke trivslen og forretningen”.

Vores medarbejdere kommer fra 50+ kulturelle baggrunde, og vores ledere får tilbudt professionel træning i multikulturel kommunikation. Læs mere her 

 

Stiller flere spørgsmål om god ledelse
I forårets medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU, red.) har vi ekstraordinært inkluderet spørgsmål, som bl.a. handler om, hvorvidt den enkelte medarbejder har tillid til sin nærmeste leder, og om lederen er tilgængelig, tilbyder 1-til-1-samtaler og handler på det, hvis medarbejderen føler sig presset. Sideløbende afholder vores HR-afdeling lederkurser i 1-til-1-samtaler for at støtte vores ledere bedst muligt i processen med at lade vores medarbejdere komme til orde – og hvis MTU-rapporter afdækker udfordringer hos enkelte ledere, står vores HR-afdeling også klar til at hjælpe lederne videre med de konkrete problemstillinger. Dét sætter Michael Steffen stor pris på:

 ”De nye spørgsmål i MTU’en er væsentlige, da vi ønsker, at alle vores medarbejdere skal føle, at de har en leder at gå til om både faglige og private udfordringer – og tillid er fundamentet for, at medarbejderne tør komme til lederne, når de er pressede eller mangler hjælp i hverdagen. Hvis der er en forskel mellem vores lederes selvforståelse, og hvordan medarbejderne reelt oplever os, så skal vi jo vide og reagere på det. Og hvis nogle medarbejdere f.eks. af kulturelle årsager ikke ønsker at udtale sig om lederen under 1-til-1-samtaler, så har de i MTU’en mulighed for at give os deres ærlige mening fortroligt og anonymt. Derfor lægger vi også vægt på, at alle produktionsmedarbejdere skal have lov til at forlade maskinerne og bruge den nødvendige arbejdstid på at besvare MTU’en”, siger Michael Steffen og fortsætter:

”Jeg synes, det er fantastisk at arbejde et sted, hvor medarbejderne i dén grad bliver involveret i at gøre lederne og arbejdspladsen bedre for dem. Jeg kan også se på vores fællesmøder, at vi nu er lykkedes med at skabe et forum, hvor det er okay at ”stille sig op på vaskebaljerne” for at komme med nye idéer og sige sin mening. Vores medarbejdere ved og kan mærke, at vi gerne vil række dem et talerør, og de kan se, at vores ledere forsøger at gribe deres bolde og skabe den forandring, som de ønsker. Det motiverer medarbejderne, så det ikke kun er de samme medarbejdere – men hele gruppen – der nu løfter hovedet for at udtrykke sig… og på den måde løfter vi alle dialogen og hinanden”.

Vores medarbejdere engagerer sig i at få deres egne, lokale trivsels-idéer ud og leve – læs mere her 

Vil du vide mere om fordelene ved at samarbejde med en tekstilservicepartner, der har fokus på medarbejdernes trivsel og engagement? Ring til os på tlf. 70 13 33 31 eller send os en e-mail på: dk-info@elis.com